nezobrazeno nezobrazeno nezobrazeno
Binoculars
Riflescopes
Spotting Scopes
Accessories

a better 
view 
of the 
world

Nature
Hunting
Tactical
Choose Your Passion
Nature
Observe nature
in stunning details 
More
Hunting
When hunting
is your passion 
More
Tactical
Victory over
darkness 
More
LOGO

Oficiální český eshop Meopta s příslušenstvím

 0

Celkem

0 Kč

Váš košík je prázdný

Top Menu Blue

Servis / Podpora

Veškeré reklamace posílejte na adresu:

Meopta - optika, s.r.o.
Firemní prodejna
Kabelíkova 1
750 02 Přerov

Do balíku je potřeba přidat dopis s popisem závady, kontakt (zpáteční adresu, telefon nebo mail), potvrzený záruční list nebo doklad o koupi (případně certifikát prodloužené záruky). Puškohledy zasílejte vždy bez montáží.

Email na reklamace:

reklamace@meopta.com
České reklamace a opravy vyřizuje p. Koutná: +420 581 243 550


Na Vámi zakoupený výrobek ze sortimentu sportovní optiky poskytujeme 30 letou přenosnou záruku Meopta, která se vztahuje na všechny případné materiálové či výrobní závady po dobu životnosti výrobku.


Pokud by se na Vašem výrobku projevila nějaká materiálová či výrobní vada, Meopta - optika, s.r.o. Vám jej opraví nebo vymění za nový zdarma, v souladu s podmínkami uvedenými níže.

Bez řádné registrace platí standardní záruka omezená na dobu 10 let ode dne koupě.


Při uplatnění jakékoliv reklamace je třeba předložit záruční list potvrzený prodejcem a doklad o zaplacení výrobku. Bez těchto dokladů není možné záruku uplatnit!

V případě závady Vašeho výrobku Meopta kontaktujte prosím buď prodejce, u něhož jste výrobek zakoupil, nejbližšího autorizovaného distributora (jejich seznam lze nalézt na www.meoptasportsoptics.com), případně přímo společnost Meopta - optika, s.r.o. jste-li z členské země EU. Po řádném vrácení výrobku je tento postoupen expertíze, která stanoví, zda se na reklamovanou závadu vztahuje výše uvedená záruka (do záruční opravy se přijímají pouze kompletní přístroje).

Na jakýkoliv výrobek ze sortimentu sportovní optiky Meopta zakoupený v USA a v Kanadě přímo u společnosti Meopta U.S.A. či u jejího distributora, je poskytovaná záruka společností Meopta U.S.A., a proto musí být takováto záruka uplatněna výhradně u společnosti Meopta U.S.A.

30 letá přenosná záruka Meopta či standardní záruka omezená na dobu 10 let se vztahuje na výrobní vady produktu vzniklé při řádném používání výrobku. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným nebo hrubým zacházením, nerespektováním návodu k použití a neodbornými úpravami či opravami výrobku, které neprovedl autorizovaný servis Meopta a na případy opotřebení výrobku nebo jeho částí způsobené běžným používáním. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál spojený s výrobkem např. baterie. Na výrobek se nevztahují žádné jiné záruky.

Jakýkoliv následný prodej tohoto výrobku podléhá lokálním exportním nařízením. Meopta - optika, s.r.o. neakceptuje ani neautorizuje jakýkoliv protiprávní export / import tohoto výrobku.

* V případě, že Vámi oprávněně reklamovaný výrobek již není ve výrobě, nebo oprava není možná, vyhrazuje si Meopta - optika, s.r.o. právo vyměnit jej za technicky nejbližší výrobek z aktuálního sortimentu sportovní optiky.

...